payrollkinderopvang.nl

Payroll kinderopvang

Welkom op de website met uitleg en informatie over payroll voor een kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) in Nederland.

Bent u misschien op zoek naar informatie over payroll of zoekt u een payrollbedrijf voor uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang)? Stopt u dan met verder te zoeken! Payroll kinderopvang is namelijk de website in Nederland, die u hierbij verder kan helpen.

Allereerst geven wij u namelijk onderstaand beknopte informatie over de dienstverlening payroll in en voor de kinderopvang in Nederland. Heeft u na het lezen hiervan nog verdere vragen of wilt u meer payroll informatie voor de kinderopvang in Nederland van ons ontvangen? Vraagt u dan bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in de kinderopvang in Nederland aan! Graag informeren wij u dan verder over alle mogelijkheden en voordelen van payroll voor u, uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal, BSO (Buitenschoolse Opvang), leidsters en overige medewerkers binnen uw kinderopvang en de bijbehorende payrolltarieven in de kinderopvang in Nederland.

Vraag een payrollofferte voor een kinderopvang aan en ontvang deze binnen 24 uur!
Klik hier

Hoe werkt payroll in de kinderopvang?

Maakt u veel gebruik van oproepkrachten in uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) en ziet u door uw personeelsadministratie van uw kinderopvang het bos niet meer? Dan is payroll een interessante formule voor u en uw kinderopvang! Het payrollbedrijf regelt o.a. namelijk bij payroll de arbeidsintensieve administratieve werkzaamheden van uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) voor u.

Zo neemt het payrollbedrijf o.a. naast het contractbeheer, ziekteverzuim en -begeleiding, arbodienstverlening, afdrachten pensioenen, premies en loonbelastingen en verloning van uw medewerkers, ook de juridische werkgeversverplichtingen en -risico’s bij payroll van u over. U zorgt bij payroll echter o.a. nog steeds wel zelf voor de werving & selectie en begeleiding van uw medewerkers in uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang). U blijft dus bij payroll uitvoerend de baas over uw medewerkers in uw kinderopvang, maar u loopt omtrent hen echter bij payroll zelf geen arbeidsrechtelijke werkgeversrisico’s meer.

Vraag een payrollofferte voor een kinderopvang aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Voor wie is payroll binnen de kinderopvang in Nederland interessant?

Payroll is voor elke kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) in Nederland al snel interessant. Zeker wanneer u uw eigen medewerkers zelf werft & selecteert en niet in loondienst wilt aannemen. Bij payroll neemt een payrollbedrijf namelijk het werkgeverschap – met alle zorgen, werkgeversrisico’s en papierwerk – van u over terwijl uw medewerkers gewoon voor u werkzaam zijn/blijven. U betaalt bij payroll het payrollbedrijf een overeengekomen vergoeding, die voor u altijd voordeliger uitpakt dan het inlenen van medewerkers voor uw kinderopvang via een uitzendbureau. De payroll vergoeding is doorgaans ook voordeliger dan de personeelskosten, die u zelf ook heeft wanneer u uw werknemers zelf in loondienst aanneemt/heeft in Nederland.

Wat kost payroll in de kinderopvang?

Niets meer of minder dan dat u het zelf doet! Maar wat kost uw kinderopvangmedewerker u eigenlijk precies per uur?

Payrolltarieven bij payrollbedrijven zijn namelijk ook uit factoren, percentages, bedragen en toeslagen opgebouwd, die u zelf ook heeft wanneer u in Nederland personeel in dienst heeft (netto loon, een deel UWV, afdrachten Belastingdienst, premies verzekeringen, pensioenen, arbodienst, reserveringen etc).

De grootste verschillen met uw eigen payrolltarief (c.q. personeelskosten) zijn dat afdrachten door u op verschillende momenten aan allerlei instanties dienen te worden betaald en u niet vooraf uw werkgeversrisico’s m.b.t. ziekte en ontslag heeft afgebakend. De kans bestaat dan dat u het overzicht kwijtraakt en niet meer precies weet wat uw kinderopvangmedewerker u exact per uur kost.

Omdat wij van payroll kinderopvang met vaste all-in payrolltarieven per daadwerkelijk gewerkt uur werken, heeft u op voorhand deze duidelijkheid met payroll wel. Niets is namelijk zo gevaarlijk voor een ondernemer en/of werkgever in de kinderopvang om achteraf of halverwege met tegenvallende personeelskosten te worden geconfronteerd.

Werkt u tenslotte met uitzendkrachten voor uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang), dan bent u sowieso met payroll kinderopvang 10-20% goedkoper uit! Hierbij kunnen de tariefverschillen, indien u hen naar payroll overzet, tot wel enkele euro’s per uur oplopen.

Over payroll kinderopvang

Wij van payroll kinderopvang kunnen elke kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) en/of werkgever in de kinderopvang in Nederland een passende payrolloplossing tegen een scherp payrolltarief aanbieden. Vraag daarom nu direct bij ons een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in de kinderopvang in Nederland aan en ontvang deze offerte binnen 24 uur, boordevol informatie over payroll voor u, uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal, BSO (Buitenschoolse Opvang), leidsters en overige medewerkers binnen uw kinderopvang in Nederland!

Vraag een payrollofferte voor een kinderopvang aan en ontvang deze binnen 24 uur!

Klik hier

Payrollbedrijven in de kinderopvang

Enkele van de volgende payrollbedrijven bieden naast ons van payroll kinderopvang ook o.a. hun payrolldiensten in de kinderopvang aan. Sommige zijn net als ons in payroll voor een kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) in Nederland gespecialiseerd.

Persoonality Payrolling, Driessen Payroll, Pflex, Kolibrie Payroll, Tempo-Team Payroll, Connexie Payroll, Repay Payroll, Payroll Select, Payroll Talent, Please Payroll, Pay for People Payroll, Nedflex Payrolling, WePayPeople, Payroll Company, Payned Payrolling, PRO Payroll, Payper, Fortium Payroll en Next Payroll.

Voordelen van payroll in de kinderopvang

Naast de bovengenoemde redenen (gemak en tijdswinst) zijn ook de volgende payroll voordelen voor veel ondernemers en/of werkgevers in de kinderopvang in Nederland doorslaggevend om te gaan payrollen.

Lagere personeelskosten met payroll in de kinderopvang

Dankzij schaalvergroting en lage overheadkosten kan payroll kinderopvang uw personeels- en salarisadministratie van uw kinderopvang voor scherpe payrolltarieven doen. In veel gevallen bent u zelfs met payroll goedkoper uit dan wanneer u uw kinderopvangmedewerkers zelf in loondienst zou hebben. U bespaart namelijk met payroll als voordeel aanzienlijk op de kosten van uw eigen loon- en contractadministratie, accountantskosten, arbokosten en niet te vergeten ziektekosten. Bovendien bent u met payroll in uw kinderopvang veel goedkoper uit dan wanneer u met een uitzendbureau in de kinderopvang samenwerkt. Hierbij zijn de verschillen tussen uitzenden en payroll soms wel enkele euro's per uur!

Personeelskosten vooraf inzichtelijk door payroll in de kinderopvang

U weet vooraf wat uw personele kosten voor uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) zullen zijn, zodat u hier in uw personeelskostenberekeningen en budgettering rekening mee kunt houden. U betaalt namelijk een vast payrolltarief over de daadwerkelijk gewerkte uren van uw medewerkers/leidsters en ontvangt hiervan periodiek één factuur. Zo heeft u als voordeel op ieder moment en plaats 24/7 online een zeer nauwkeurige inzage met payroll in uw totale salaris- en personeelskosten van uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang).

Minder administratie met payroll in de kinderopvang

Alle administratieve handelingen zijn bij payroll dus voor rekening van het payrollbedrijf. U moet hierbij denken aan de loonbetalingen, het beantwoorden van vragen, contracten opstellen/verlengen, ziekmeldingen, begeleiding bij ziekte en bijhouden van veranderende CAO, wet- en regelgeving. Kortom, met payroll heeft u weer tijd voor belangrijkere zaken binnen uw kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang).

Geen werkgeversrisico's meer met payroll in de kinderopvang

Uw huidige en/of nieuw geworven leidsters/medewerkers werken dus exclusief voor u, maar staan bij het payrollbedrijf op de loonlijst (= vertaling uit het Engels van payroll). Het payrollbedrijf is als voordeel voor u hierdoor volledig verantwoordelijk voor al uw arbeidsrechtelijke werkgeversrisico's aangaande uw leidsters/medewerkers. U heeft bij payroll namelijk geen personeel binnen uw kinderopvang meer op papier in dienst. U moet hierbij dus o.a. denken aan ziekteverzuimbegeleiding, re-integratiebegeleiding, uitvoeren Wet poortwachter en allerhande arbeidsrechtelijke juridische conflicten.

Geen kosten bij ziekteverzuim meer met payroll in de kinderopvang

Omdat u geen juridisch werkgever van uw (nieuwe) medewerkers/leidsters bij payroll meer bent, heeft u als voordeel ook de kosten van het ziekteverzuim, re-integratie en alle bijbehorende administratieve verplichtingen bij payroll in de kinderopvang niet.

U blijft de baas binnen uw kinderopvang bij payroll

In de praktijk blijft u bij payroll voor uw leidsters/medewerksters binnen uwkinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) nog steeds 'de baas'. Het payrollbedrijf fungeert slechts als uw externe afdeling P&O en salarisadministratie. U blijft met payroll in de kinderopvang namelijk nog steeds voor de dagelijkse gang van zaken binnen kinderopvang, kinderdagverblijf, crèche, peuterspeelzaal of BSO (Buitenschoolse Opvang) en voor uw leidsters/medewerksters, echter zonder alle werkgeversrisico’s, regeltjes en formulieren, verantwoordelijk. Voor uw leidsters/medewerksters verandert er feitelijk ook niet veel met payroll, behalve dat zij als voordeel te allen tijde 24/7 met hun vragen op een professionele dienstverlener, op het gebied van personeel en organisatie, kunnen terugvallen.

Gratis deskundig advies bij ons

Met welk personeelsvraagstuk u en/of uw leidsters en/of overige medewerksters ook te maken heeft, door de aanwezige kennis bij ons hoeft u maar 1 telefoontje te plegen om gratis (bij uw accountant betaalt u nu per minuut!) antwoord te krijgen op uw vraag. Daarnaast wordt door ons o.a. het pensioen en collectieve verzekeringen voor uw leidsters/medewerkers bij payroll geregeld. U ziet aan uw leidsters/medewerkers wordt door payroll kinderopvang bij payroll ook gedacht. Na dit gelezen te hebben, wilt u misschien nog meer over wat payroll voor u of uw leidsters/medewerkers in de kinderopvang in Nederland kan betekenen weten? Vraag daarom nu snel een gratis geheel vrijblijvend payroll adviesgesprek of payrollofferte over payroll in de kinderopvang in Nederland bij ons aan!